O Firmie

Rok założenia : 1993 jednoosobowa działalność gospodarcza, od 2001 spółka cywilna

Uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie art. 81 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia
29 września 1994r. o rachunkowości. (Dz.U. Nr 121, poz 591)
Świadectwo Kwalifikacyjne nr 2142/97 wydane przez Ministra Finansów w dniu 29.01.1997r. Iwonie Marioli
Jagiełłowicz na podstawie zdanego egzaminu z dnia 10 grudnia 1996r. z wynikiem pozytywnym.
Egzamin potwierdza kwalifikacje wymagane do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – świadectwo
zdania egzaminu nr 232. (Dz.U. Nr 140, poz 790 oraz 1995r. Nr 71, poz. 356)

Posiadamy ubezpieczenie w PZU S.A. od odpowiedzialności cywilnej dla podmiotów prowadzących usługowo
księgi rachunkowe.

 

Biuro Rachunkowe PIT s.c.
Iwona Jagiełłowicz, Jacek Jagiełłowicz
80-374 Gdańsk
ul. Dąbrowszczaków 1
tel/fax: 58-553-18-88
e-mail: biuro[a]pitsc.pl